De Visvereniging, voor mensen met een handicap uit Lienden e.o.

 

 

 

 

 

 

In Memoriam

 

 

 

Op 27 juni 2017 is op 70 jarige leeftijd,

na een kort ziekbed overleden:

 

MARIE BOVENSCHEN - OPPERMAN

 

Marie was een heel bekende verschijning binnen de visclub en daar buiten.

Een behulpzame vrouw, die zich op velerlei terrein inzette voor de onze visclub

en dan ook nagenoeg altijd aanwezig was.

 

Wij zullen Marie gaan missen !!!

 

Wij wensen Bertus, de kinderen en kleinkinderen

héél véél sterkte dit grote verlies te dragen.

 

Marie is opgebaard in het rouwcentrum De Munnikenhof,

Munnikenweg 5 te Veenendaal.

Daar is op maandag, 3 juli a.s. van 19.00 tot 19.45 uur

gelegenheid tot condoleren.

Op dinsdag, 4 juli om 10.30 uur zal het afscheid plaatsvinden in

het crematorium Slingerbos

aan de Slingerboslaan 15 te Ede.

 

Bloemen mag, maar de wens van Marie is een donatie aan

"Stichting Ambulance Wens".

Een collectebus is aanwezig.

 

 

 

 

           

 

Attentie 

 

 

Kijk bij wedstrijdvissen 2017 om de uitslagen te zien van de viswedstrijden.

De eerste wedstrijd is al weer gespeeld !

 

 

 

Het Wedstrijdschema 2017  is geplaatst op de pagina Wedstrijdschema 2017

 

Let Op:  De avondwedstrijd is op

6e

wedstrijd

woensdag 26 juli 2017

18:00

21:00

 

Dit in tegenstelling tot hetgeen op het uitgereikte formulier staat.

 

Hierin werd deze wedstrijd abusievelijk een dag later vermeld.

 

 

 =================================================================================================

 

 

De Algemene Ledenvergadering is gehouden op 7 april j.l.

Het was naast een nuttige vergadering, ook weer een gezellige vergadering.

Een ieder kon toch weer even lekker bij- en napraten.

 

De vergunningen en wedstrijdformulieren zijn weer uitgedeeld.

 

Uiteraard kunnen gegadigden, die nog niet in het bezit zijn van een vergunning

zich wenden tot de secretaris, Corrie Briene en/of café-restaurant Ons Hoekje te Ingen

 

 

 

 

=================================================================

 

 

Op vrijdag, 7 oktober j.l vond de prijsuitreiking van de verloting 2016

plaats in café-restaurant 't Hoekje in Ingen.

 

De uitslag van de trekking vindt u onder  Wetenswaardigheden / Uitslag verloting 2016

 

 

 

 

 

 

 

vr. groet,

 

Michel van Beek